Historické zbraně vs. chystaná novela zbrojního zákona

Ptáte se jak to vypadá s  vnucovanou a zcela zbytečnou novelou zákona o střelných zbraních? Na tuto otázku nám odpovídá Iniciativa spolků vojenské historie ČR.

Z médií víte, že vláda schválila novelu zákona č. 119/2002 Sb., tj. zákona o zbraních a střelivu, která reaguje na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, jež se věnuje kontrole nabývání a držení (střelných) zbraní.

Iniciativa spolků vojenské historie ČR vznikla právě kvůli Směrnici, protože tato norma, proti níž se ČR (a také Polsko a Maďarsko) ohradila žalobou k Soudnímu dvoru EU, podle našeho názoru zcela zbytečně a neprávem zasahuje m.j. do práv a svobod držitelů replik historických zbraní a obecně zbraní, jež jsou užívány při rekonstrukcích historických bitev, nikdy nebyly a těžko mohou být zneužity ke zločinu či dokonce terorismu, atd.

Žaloba nemá odkladný účinek, a pravidla fungování v rámci EU tedy nabízejí dvě možnosti: podřídit se a implementovat byť provizorně a s nadějí na zlepšení stavu Směrnici do našeho právního řádu, anebo se nepodřídit, a vystavit ČR možným sankcím ze strany Unie.

Zodpovědně a včas připravit implementační novelu zákona tak, aby vyhověla požadavkům Směrnice, tím pádem předešla sankcím, ale přitom maximálně využila prostor, který Směrnice přecejen ponechává k tomu, aby se osvědčený stav věcí v České republice měnil co možná nejméně, je cesta, po níž bylo třeba se vydat paralelně a bez ohledu na případnou politickou vzpouru, či úspěch žaloby.

Do tohoto směru také Iniciativa spolků vojenské historie ČR napřela hlavní míru svých aktivit.

Na řadě jednání a konzultací s příslušným oddělením Ministerstva vnitra vznesla připomínky, jež byly povětšinou vyslyšeny a promítly se do výsledného textu. Nemáme z výsledného textu žádnou radost, protože trvá náš celkový nesouhlas s obsahem i principy Směrnice. I nadále máme tyto změny za zbytečné a zatěžující jak dotčené občany, tak státní aparát. S tím, že nelze vyloučit, spíše lze předpokládat snahu EK nastavení pravidel dále zpřísňovat.

Nejen proto, že v médiích zazněla řada poněkud zavádějících informací a roste nejistota, přinášíme čtyři jednoduché body, které interpretují paragrafové znění novely zákona č. 119/2002 Sb., jak bude předložena Sněmovně.

Podrobnější informace o tom jak novela v aktuální znění dopadne na reenactment a vojenskou historii, přineseme postupně v následujících dnech.

Co tedy přináší návrh novely zákona č. 119/2002 Sb. z pohledu reenactmentu a vojenské historie?

I.
Zbraně historických konstrukcí (a stále max. dvourané) zůstanou i nadále v kategorii D, de facto na našem území beze změny oproti stávající úpravě.
Na jejich dovoz a vývoz se ale budou nově vztahovat podobná pravidla jako na kategorii C-I, a to s ohledem na očekávanou úpravu této problematiky v zahraničí. Upozorňujeme na to, že právě s ohledem na implementaci Směrnice v zahraničí, která jistě nebude ve všech zemích stejná, bude pravděpodobně nevyhnutelné, jak to Směrnice požaduje, cestovat i s těmito zbraněmi jen s Evropským zbrojním pasem, v němž budou zapsány (Směrnice také explicitně požaduje doložení účelu cesty např. písemnou pozvánkou od pořadatele akce). Na tyto věci nemáme z České republiky žádný vliv.

II.
Znehodnocené zbraně – zde dochází k částečné změně. Zbraně znehodnocené v souladu s naším původním znehodnocovacím předpisem zůstávají nadále ve své původní kategorii, čili D. Zbraně nově znehodnocované na základě evropského předpisu budou nově zařazeny do kategorie C-I. V této kategorii mají mít v držení a nakládání téměř stejný režim jako D, ale s nutnosti ohlášení navíc.

Dále stále není možné vyloučit budoucí povinnost dříve znehodnocené zbraně „doznehodnocovat“ podle evropského nařízení, nicméně tyto věci jsou na půdě EU stále v jednání.

III.
Zásobníky s kapacitou nad 10 nábojů pro dlouhé a 20 pro krátké zbraně – zde se, dle výkladu paragrafu 11a odst. 4, právní úprava týká buďto jen nutnosti vyjímky A-I pro jejich použití se zbraněmi nové kategorie A-I, nikoli například pro použití v expanzních zbraních kategorie D, které je pro svůj provoz vyžadují, nebo naopak zásobníků obecně. Paragraf je ve svém znění nejasný, týká-li se zásobníků pro použití ve zbrani jakožto povahy předmětu, nebo způsobu použití. Tento paragraf, resp. jeho vyjasnění, je naší aktuální prioritou.

IV.
Expanzní zbraně – jsou-li vyrobené v souladu s dovoleným výrobním provedením, zůstávají nadále v kategorii D. Nově bohužel konverze ostré zbraně z kategorie A/A-I//B/C na expanzní nemá vliv na její kategorii, čili zbraň konvertovaná na expanzní zůstává stále ve své původní kategorii, v jaké byla v ostrém stavu.

U zbraní dříve konvertovaných navíc bude možné navrhnout podle § 73c změnu kategorie směrem dolů – to se bude týkat expanzních zbraní kat. A, které jsou registrované „na výjimku“ a které byly konvertovány ze zbraně kategorie B nebo C (nově by mělo být možné „vrátit“ takovou zbraň do původní kategorie).

Zanedlouho začne práce na velké novele, tj. zcela novém zákonu o zbraních a střelivu. V jejím průběhu se mj. dozvíme, jak dopadala žaloba na neplatnost Směrnice, dozvíme se, jak se Sněmovna dívá na změny, které přinesla malá novela; zda skutečně máme v českých politicích zastánce, neboť prakticky všichni, kteří se k věci veřejně vyjádřili, z libovolné politické strany, řekli, že se zpřísňováním podmínek držení a nošení „historických“ zbraní nesouhlasí a že si uvědomují nadbytečnost takového požadavku. Iniciativa spolků vojenské historie ČR je k práci na velké novele přizvána, a budeme vás i nadále informovat o vývoji věci, naší snahou zůstává, aby se Směrnice dotkla nás všem minimálním možným způsobem.

Na její paušální odmítnutí nemáme vliv; přejeme si ho, ale nejsme politické uskupení. Podporujeme nadále postoje našich partnerů: LEXu, Českomoravské myslivecké jednoty a Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU; a vás všechny prosíme o pozornost, podporu, nepodléhání prvoplánovým dojmům a trpělivost.

Text bez úprav převzat ze serveru http://historienezabije.cz

1 komentář

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web využívá cookies více informací

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Zavřít