Od Wachtmeistera k Strážmistrovi – kolkovaný stejnokroj

Asi tak by bylo možno nazvat ono hektické období přestrojování branné moci nového československého státu, četnictvo nevyjímaje. Chyběly peníze, ubíhal čas – jediné, čeho byl relativní dostatek, byly zásoby po (teď už bývalé) rakousko-uherské armádě. A tak bylo 30. listopadu 1918 vydáno Nařízení týkající se přechodné úpravy vojenského kroje, nařizující úpravy stávajících součástek starého stejnokroje, nové označení hodností, apod.(podrobněji o tom bude pojednáno v části o vývoji označení čs.armády). Tento dokument převzalo i nové československé četnictvo…


001 002 003 004 005 006 007 008

Pokračování příště!
Veškeré obrazové materiály jsou majetkem autora a podléhají zákonu o autorských právech.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *