Znaky na přilbách 101st Airborne Division

Na přilbách amerických vojáků nasazených v Evropě za 2. světové války byly různé znaky, které rozlišovaly příslušnost vojáka k té či oné jednotce. Pojďme si v krátkosti představit co znamenaly tyto znaky, nebo též marking na přilbách výsadkářů ze 101. výsadkové divize.  Níže uvedený obrázek znázorňuje marking přileb US 101st Airborne Division společně s popisky, jenž přísluší k jednotlivým znakům. Vysvětleme si neprve, co jednotlivé popisky znamenají:

 • 327th Field Inf. Regt. – 327. polní pěší pluk
 • 501st PIR (Parachute Infantry Regiment) – 501. výsadkový pěší pluk
 • 502d PIR (Parachute Infantry Regiment) – 502. výsadkový pěší pluk
 • 506th PIR (Parachute Infantry Regiment) – 506. výsadkový pěší pluk
 • 321st Glider Field Artillery Battalion – 321. polní kluzákový dělostřelecký prapor
 • 377th Parachute Field Artillery Battalion – 377. polní výsadkový dělostřelecký prapor
 • 907th Glider Field Artillery Battalion – 907. polní kluzákový dělostřelecký prapor
 • 463th Parachute Field Artillery Battalion – 463. polní výsadkový dělostřelecký prapor
 • HQ Divisional Artillery – Velitelství divizního dělostřelectva
 • 81st AAA Battalion (Antiaircraft Artillery) – 81. prapor protiletadlového dělostřelectva
 • 101st Reconnaissance Platoon – 101. průzkumná četa
 • 326th Engineers Battalion – 326. ženijní prapor
 • 101st Signal Corps – 101. spojovací prapor
 • 426th QM (Quartermaster) Company – 426. rota týlového zabezpečení
 • 801st Ordnance Company – 801. štábní rota
 • 326th Medical Company – 326. zdravotní rota

1

Na dalším obrázku jsou znázorněny taktické značky, které značí příslušnost k jednotlivým praporům či velitelství pluků. Jak se měnila poloha proužku kolem znaku pluku, měnila se i příslušnost nositele přilby k jednotlivým praporům či velitelství.

Opět si přeložme jednotlivé výrazy.

 • Headquarters – Velitelství
 • 1st Battalion – 1. prapor
 • 2nd Battalion – 2. prapor
 • 3nd Battalion – 3. prapor

2

Dále je třeba se zmínit i o pruzích na zátylku přilby. Tento vodorovný či svislý pruh nosili pouze poddůstojníci či důstojníci a to v následujícím rozlišení:

 • Vodorovný pruh – používali pouze poddůstojníci – NCO (Non-commissioned officer)
 • Svislý pruh – používali pouze důstojníci
6

Detail důstojnického proužku na zátylku přilby.

5

Přilba poddůstojníka 3. praporu 501. pluku výsadkové pěchoty

4

Detail poddůstojnického proužku na zátylku přilby.

Použitá literatura: D-Day Paratroopers – The Americans Autor: Christophe Deschodt a Laurent Rouger

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *