100 let hořkého vítězství Čechoslováků u Arrasu

9. květen je spojen s vojenskou historií našeho státu již 100 let. Toho dne fakticky završila svou existenci slavná rota „Nazdar“, která vedla úspěšný útoku na kótu 140, její ztráty však byly fatální. Československá obec legionářská připomene slavnou bitvu poutí na místa bojů.

V 10 hodin ráno 9. května 1915 vyrazil prapor C 1. pluku Cizinecké legie proti silně opevněným pozicím nepřítele mezi vesnicemi La Targette a Souche. Velitelé svěřili vedení čela útoku své nejlepší jednotce – československým dobrovolníkům z roty „Nazdar“. Sami vojáci to vnímali jako „čest jíti první“. Cílem byla 4 km vzdálená kóta 140 na hřebenu Falaise de Vimy. Vojáci útočili podle předválečných předpisů s důstojníky v čele, v rozvinuté linii, vzpřímeni v nápadných červenomodrých uniformách. „Překonání německých zákopů stálo obrovské oběti, ztráty rostly a jednotka přišla prakticky o všechny důstojníky, Čechoslováci se ale nezastavovali,“ říká Milan Mojžíš, tajemník ČsOL a dodává: „Rota kótu nakonec dobyla pod vedením četaře Ivana Štafla, důstojníci byly tou dobou mrtvi nebo raněni.“

Příslušníci roty „Nazdar“ v zákopech

Příslušníci roty „Nazdar“ v zákopech

Z původního počtu 250 příslušníků roty po boji zůstalo jen 75 mužů, 42 dobrovolníků padlo, ostatní byli raněni. Mezi padlými byl například náčelník pařížského Sokola Josef Pultr, poručík Ing. Václav Dostál či předseda Rovnosti Josef Šíba. „Rota přišla o svůj praporek se lvem, protože praporečník Bezdíček padl a jeho tělo se nikdy nenašlo,“ připomíná Mojžíš a podotýká: „Po bojích byl prapor C rozpuštěn a ze zbývajících vojáků bylo možné sestavit pouze četu. Ta ale zůstala ryze česká jako důkaz vážnosti, kterou si Čechoslováci nedaleko Arrasu vydobyli.“ Zbývající naši vojáci byli rozděleni do mnoha jednotek Cizinecké legie. Teprve na konci roku 1917 umožnila francouzská vláda zřízení autonomní československé armády.

Poručík Ing. Václav Dostál, velitel kulometné čety roty „Nazdar“. Padl 9. května 1915 u Arrasu.

Poručík Ing. Václav Dostál, velitel kulometné čety roty „Nazdar“. Padl 9. května 1915 u Arrasu.

Na pouť po místech bojů vyrazí členové Československé obce legionářské, aby na den přesně uctili památku padlých u pomníků ve Vimy, Neuville St. Vaast, Souchez a na československém hřbitově v La Targette. Oděni budou do replik historických uniforem, ve kterých naši před 100 lety bojovali. Předtím navštíví místa bojů Československé obrněné brigády u severofrancouzského Dunkerque. „V nedalekém Wormhoutu v roce 1945 kapituloval 9. května do rukou generála Lišky německý velitel přístavu,“ říká Miloš Borovička tiskový mluvčí ČsOL a dodává: „Zde se k naší pouti přidají váleční veteráni, kteří zde oslaví 70. výročí konce války a osvobození přístavu. Na místo je přiveze letecký speciál.“

Mapa vítězného postupu dne 9. května 1915

Mapa vítězného postupu dne 9. května 1915

Dobrovolník Karel Bezdíček, praporečník roty „Nazdar“, zůstal nezvěstný po bitvě u Arrasu dne 9. května 1915

Dobrovolník Karel Bezdíček, praporečník roty „Nazdar“, zůstal nezvěstný po bitvě u Arrasu dne 9. května 1915

U příležitosti 100. výročí bitvy nechala ČsOL zhotovit pamětní minci. Na jejím líci je výjev tragického skonu praporečníka Bezdíčka, dle skici malíře Františka Kupky, který se jako příslušník Cizinecké legie rovněž bojů účastnil.

Pamětní mince

Pamětní mince

Zdroj foto: Miloš Borovička (tisk.mluvčí ČsOL)

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web využívá cookies více informací

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Zavřít